Tiêu chuẩn việt nam về vải địa kỹ thuật

Tiêu chuẩn việt nam về vải địa kỹ thuật

Cơ sở thiết kế và sử dụng vải địa kỹ thuật

Thiết kế và sử dụng vải địa kỹ thuật phải dựa trên các chức năng chính mà nó đảm nhiệm.

– Vải địa kỹ thuật dùng làm lớp phân cách: Nghĩa là vải địa được sử dụng làm lớp đệm chính giữa hai lớp vật liệu có hệ số hạt khá nhau, ngăn cách không cho hai loại vật liệu trộn lẫn vào nhau, giúp tránh tình trạng đất đắp bị thất thoát và không đủ độ cứng khi lu lèn.

– Đường giao thông thường được thiết kế trải một lớp vải địa kỹ thuật không dệt bên dưới nên hạ trước khi bơm cát/ san lắp. Vải địa kỹ thuật này có chức năng làm tầng lọc giúp nước đi qua nhưng giữ cát lại, nghĩa là vải địa kỹ thuật ngăn mạch nước ngầm gây xói mòn cục bộ dẫn đến sụt lún nền đường. Ngoài ra, chức năng này của vải địa cũng được ứng dụng trong các công trình kè sông, kè biển hay đường ống nước.

– Vải địa kỹ thuật dùng để lọc ngược nước, nghĩa là vải địa kỹ thuật năng cao khả năng thoát nước của nền đất theo phương ngang đối với đất nền có tính thấm nước kém.

– Vải địa kỹ thuật có cường độ chịu kéo và sức kháng thủng CBR giúp gia cường, ổn định nền đất đắp gia tăng tủi thọ nền đường.

– Ngoài ra, vải địa kỹ thuật được sử dụng với chức năng làm lớp bảo vệ như làm lớp lót bảo vệ màng chống thấm HDPE hoặc được sử dụng làm lớp phủ từng lớp trong các bãi xỉ tro thạn nhiệt điện ở các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, Duyên Hải…

vải địa kỹ thuật, vải địa kỹ thuật không dệt, vải địa kỹ thuật dệt, vải địa

Hình ảnh vải địa kỹ thuật được dùng làm lớp phân cách trong thi công đường.

Bước đầu tiên trong thiết kế và sử dụng vải địa kỹ thuật là việc xác định chức năng chính tương ứng với lĩnh vực áp dụng.

Bước tiếp theo là nhận định những yếu tố ảnh hưởng hoặc tác động đến sự làm việc vải địa kỹ thuật và xác định các yêu cầu về tính chất của vải địa để chịu đựng những ảnh hưởng này.

Cuối cùng, cần phải có quy định chặc chẽ để các tính chất của vải địa kỹ thuật cũng như quy trình bảo quản và thi công nhầm đảm bảo việc giao nhận và lắp đặt ở hiện trường đúng theo yêu cầu

CÔNG TY VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA TRONG NƯỚC QUỐC TẾ